Witamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów

ul. Żabia 20, 30-809 Kraków

W skład naszego zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148
  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32

 


W dniu 27 maja br. (najbliższy piątek) świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7:00-17:00


SYSTEM LIBRUS SYNERGIA

Drodzy Państwo,
mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów, od marca tego roku wdrażamy
w naszej szkole system LIBRUS Synergia.  Umożliwi on Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednoczenie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywanych danych.
W tym roku szkolnym za pomocą systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł sprawdzić:
– oceny, otrzymane w II okresie roku szkolnego 2015/2016
– obecność na zajęciach, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.
W tym celu należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl, wpisując login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Uczniowie klas 4 – 6 szkoły Podstawowej oraz klas I – III Gimnazjum otrzymają loginy i hasła od wychowawców w dniach 5 – 6 maja 2016 r.

Rodzice uczniów mogą odebrać loginy i hasła osobiście od Wychowawcy klasy w dniu konsultacji 10 maja 2016 r. lub w terminie późniejszym od Sekretarza Szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

Z poważaniem,
Wicedyrektor szkoły Halina Pulchny


 INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH SP NR 148


Szanowni Rodzice uczniów klas III Gimnazjum

Spotkanie informacyjne dla Rodziców dotyczące zasad i terminów rekrutacji do szkół średnich oraz struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego odbędzie się w dniu konsultacji tj. 10 maja 2016r. o godz. 16.40 w auli szkoły.
Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Strona dotycząca rekrutacji elektronicznej:  e-omikron.pl
Terminarz rekrutacji Terminarz
Informacje uzupełniające:  portal edukacyjny 

 

UWAGA !!! Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych lub oddziałów dwujęzycznych muszą złożyć wniosek  do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej do 2 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Terminy  próby sprawności fizycznej w  szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych podane będą w szkołach. Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej.

 


WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500 PLUS” 


Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum, szkoły podstawowej i „zerówki”

Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.
Elektroniczne serwisy rekrutacyjne.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017zamieszczone na stronach Portalu Edukacyjnego. 

Kryteria rekrutacyjne do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Kryteria rekrutacyjne do krakowskich samorządowych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

UCHWAŁA NR XXXIV/562/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015r. link do strony 


Monitoring zanieczyszczenia powietrza


  Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie IRRESISTIBLE. Więcej o projekcie tutaj. link do strony projektu irresistible-project.eu  


Godzina języka angielskiego codziennie
Mamy przyjemność poinformować, że wszystkie klasy I naszego gimnazjum, a także szkoły podstawowej będą realizować w roku szkolnym 2015/16 innowację „Godzina języka angielskiego codziennie”, co oznacza, że w tygodniu każdy uczeń tych klas będzie miał aż 5 godzi języka angielskiego tygodniowo.

WF z klasą

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga :

alt

Szkoła Podstawowa:http://blogiceo.nq.pl/sp148/

Gimnazjum:http://blogiceo.nq.pl/gimnazjum32/

  


  Firmy oraz osoby prywatne zainteresowane wynajmem sal i pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej oraz auli na godziny, proszone są o składanie wniosków na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia wynajmu. Okres trzech miesięcy jest niezbędny w celu wszczęcia procedury uzyskania zgody Prezydenta Miasta Krakowa.