Witamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów

ul. Żabia 20, 30-809 Kraków

W skład naszego zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148
  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32

Serdecznie witamy Pielgrzymów z Holandii,
uczestników Światowych Dni Młodzieży!
Bardzo się cieszymy z tego spotkania i mamy nadzieję,
że nasza Szkoła stanie się dla nich na najbliższy tydzień drugim domem.

Dyrektor Maria Jolanta Kurcz
wraz z wolontariuszami

 

Dear pilgrims from Holland,
the participants of the World Youth Day –
Welcome!
We are very pleased to meet you, and hope that our school
will become a second home for you for the next week.

Maria Jolanta Kurcz
Head Teacher
along with volunteers


W miesiącach lipcu i sierpniu 2016 sekretariat będzie czynny dla stron,
w poniedziałki i środy, w godz. 8:00-9:00 oraz 14:00-15:00


LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM NR 32


 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, Szanowni Rodzice!

 

       W dniu 1 września 2000 roku  jako nowy  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4
w Krakowie powitałam Uczniów, Nauczycieli i Rodziców słowami: „To jest Twoja, Moja  i Nasza Szkoła”. Przez następne lata cała Społeczność  Szkoły „Małych i dużych sukcesów” identyfikowała się z tym mottem, które umieszczone na tablicy posterowej w auli i na korytarzu witało Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Wspólnie razem realizowaliśmy wizję i misję szkoły integracyjnej, promującej zdrowie, przyjaźnie wymagającej. W 2004 roku Szkoła otrzymała wybrane przez całą Społeczność imię Polskich Noblistów, jako wyraz hołdu złożonego im za rozsławianie Ojczyzny  w dziedzinie literatury, chemii, fizyki, w walce o pokój na świecie. O tym ważnym wydarzeniu, przypominać będzie mosiężna tablica pamiątkowa, portrety i sztandar, które znajdują się w holu szkoły. Od tej chwili corocznie z dumą i pod sztandarem maszerujemy przez ulice Prokocimia na uroczystą mszę świętą z okazji ślubowania uczniów klas pierwszych.

Pierwszaki szkoły podstawowej  składające przed 16 laty ślubowanie mają teraz 23 lata i zapewne prowadzą pełne przygód młodzieńcze życie, gimnazjaliści składający wówczas ślubowanie  mają dzisiaj 29 lat i są teraz rodzicami, pracownikami realizującymi ambicje zawodowe. Jesteśmy dumni z sukcesów osiąganych przez naszych byłych uczniów, będące w części  pochodną wcześniejszych ich sukcesów, które kiedyś odnosili w murach tej Szkoły.

Wytrwała, sumienna i twórcza praca wszystkich nauczycieli, którzy z zaangażowaniem podejmowali wyzwania związane z  awansem zawodowym, przyniosło wymierne sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych są chlubą Szkoły. Zespół ewaluatorów zewnętrznych docenił procesy zachodzące w szkole, przydzielając w różnych obszarach bardzo  wysokie  oceny. Znajdujemy się w gronie szkół sukcesu.
Z powodzeniem uczestniczyliśmy w 6 projektach współfinansowanych  z EFS Unii Europejskiej.

Jubileusze organizowane z okazji XX i XXV – lecia szkoły umożliwiły spojrzenie z szerszej perspektywy na początki jej funkcjonowania, czasy współczesne  oraz wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju. Z rozmachem zorganizowane uroczystości szkolne, coraz wyższy poziom umiejętności artystycznych uczniów osiąganych, pod kierunkiem Nauczycieli zapisały się trwale w pamięci całej Społeczności szkolnej.

Jako Szkoła byliśmy wielokrotnie organizatorami  konkursów o prestiżowym znaczeniu, konferencji nierzadko o zasięgu ogólnopolskim, wymiany międzynarodowej w ramach projektu Comenius. Podziękowania i pełne uznania  słowa wpisali do naszej Księgi Pamiątkowej lub przekazali w listach gratulacyjnych wybitni goście –  przedstawiciele nauki, sportu, życia publicznego. W szkole realizowanych jest obecnie 16 innowacji pedagogicznych, które  umożliwiają uczniom  znaczne poszerzanie wiedzy i podnoszenie poziomu kompetencji.

Jestem  dumna z pracy moich Nauczycieli, która wielokrotnie zaowocowała otrzymaniem certyfikatów, potwierdzających profesjonalne wykonanie powierzonych lub zainicjowanych przez nich  zadań. W ostatnim czasie po raz drugi otrzymaliśmy Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkól Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia Europy. XV lat promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych,  to powód do satysfakcji dla wszystkich – uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Dwadzieścia trzy  lata  nauczania integracyjnego, w zmieniającym się świecie, jest wyzwaniem, któremu staramy się sprostać i nadal jak najlepiej pracować na rzecz dzieci sprawnych inaczej.

Broszura „Jak minął rok?” – kolejny rok – zawiera coraz więcej wspaniałych informacji o działalności Szkoły. Dzielimy się swoimi sukcesami również na stronie internetowej Szkoły, która zaktualizowała swoja szatę zgodnie z najnowszymi trendami. Działają trzy Samorządy Uczniowskie rozwijające inicjatywę uczniów. Nasi uczniowie, wolontariusze, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej, aż po gimnazjalistów potrafią dzielić się z innymi bardziej potrzebującymi, dobrocią własnego serca. Ten piękny dar – dar serca niesiemy,  biorąc licznie udział w akcjach charytatywnych.

A wszystko to odbywa się w  budynku z odnowioną elewacją w kolorze bieli i luny, z wymienionymi oknami, drzwiami, posadzkami, z wyremontowaną salą gimnastyczną, jadalnią, aulą i biblioteką,  na nowym boisku szkolnym, o które z wielką determinacją zabiegałam i w komfortowych warunkach cieplnych po termomodernizacji, w salach z dostępem do  Internetu. Pracownie przedmiotowe, szatnie oraz świetlicę pomagała wyposażyć Rada Rodziców. Na nowo odnowionym patio rosną róże posadzone przez pierwszego Dyrektora Szkoły oraz  świeżo posadzona, pachnąca jak w Prowansji lawenda.

W kolejnych  trzech kadencjach powierzenia funkcji dyrektora zrealizowałam, we współpracy z Radą Dzielnicy XII Miasta Krakowa, wszystkie zaplanowane zadania związane z remontami i doposażeniem budynku. Na XVI Przegląd Szkół Integracyjnych „Pod Żabim Parasolem” osoby niepełnosprawne dojechały do auli Szkoły na wózkach, po specjalnie dla nich przystosowanych podjazdach  oraz z wykorzystaniem  platformy. Zadanie to oraz inne prace remontowe zostały realizowane. Ostatnim wyzwaniem, które zrealizujemy w czasie wakacji, będzie  wymiana posadzki w auli.

Zostawiam dobrą, prężnie działająca i znaną w środowisku „Twoją, Moją i Naszą Szkołę”. Proszę o kontynuację  realizowanych  dotychczas zadań, jak również podejmowanie nowych na rzecz  i dla dobra uczniów naszej Szkoły.

Dziękuję za wieloletnią, owocną współpracę w osiąganiu małych i dużych sukcesów Wicedyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, Uczniom i ich Rodzicom oraz wszystkim Przyjaciołom  Szkoły.

 
Drodzy Uczniowie życzę Wam, abyście osiągali sukces wytrwałą i sumienną pracą, wykorzystując „Przepis na sukces” umieszczony w holu szkoły.

Szanowni Rodzice życzę Państwu wspaniałych dzieci, które będą umiały odnaleźć własną drogę  w życiu.

Drodzy Nauczyciele, życzę  satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, wdzięczności ze strony Uczniów i uznania ze strony Rodziców za przekazywaną  wiedzę, umiejętności i  dar serca.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Maria Jolanta Kurcz
Dyrektor ZSOI nr 4

 

Kraków, dnia 22 czerwca 2016 roku


SYSTEM LIBRUS SYNERGIA

Drodzy Państwo,
mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów, od marca tego roku wdrażamy
w naszej szkole system LIBRUS Synergia.  Umożliwi on Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednoczenie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywanych danych.
W tym roku szkolnym za pomocą systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł sprawdzić:
– oceny, otrzymane w II okresie roku szkolnego 2015/2016
– obecność na zajęciach, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.
W tym celu należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl, wpisując login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Uczniowie klas 4 – 6 szkoły Podstawowej oraz klas I – III Gimnazjum otrzymają loginy i hasła od wychowawców w dniach 5 – 6 maja 2016 r.

Rodzice uczniów mogą odebrać loginy i hasła osobiście od Wychowawcy klasy w dniu konsultacji 10 maja 2016 r. lub w terminie późniejszym od Sekretarza Szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

Z poważaniem,
Wicedyrektor szkoły Halina Pulchny


 INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH SP NR 148


Szanowni Rodzice uczniów klas III Gimnazjum

Spotkanie informacyjne dla Rodziców dotyczące zasad i terminów rekrutacji do szkół średnich oraz struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego odbędzie się w dniu konsultacji tj. 10 maja 2016r. o godz. 16.40 w auli szkoły.
Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Strona dotycząca rekrutacji elektronicznej:  e-omikron.pl
Terminarz rekrutacji Terminarz
Informacje uzupełniające:  portal edukacyjny 

 

UWAGA !!! Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych lub oddziałów dwujęzycznych muszą złożyć wniosek  do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej do 2 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Terminy  próby sprawności fizycznej w  szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych podane będą w szkołach. Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej.

 


WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500 PLUS” 


Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum, szkoły podstawowej i „zerówki”

Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.
Elektroniczne serwisy rekrutacyjne.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017zamieszczone na stronach Portalu Edukacyjnego. 

Kryteria rekrutacyjne do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Kryteria rekrutacyjne do krakowskich samorządowych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

UCHWAŁA NR XXXIV/562/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015r. link do strony 


Monitoring zanieczyszczenia powietrza


  Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie IRRESISTIBLE. Więcej o projekcie tutaj. link do strony projektu irresistible-project.eu  


Godzina języka angielskiego codziennie
Mamy przyjemność poinformować, że wszystkie klasy I naszego gimnazjum, a także szkoły podstawowej będą realizować w roku szkolnym 2015/16 innowację „Godzina języka angielskiego codziennie”, co oznacza, że w tygodniu każdy uczeń tych klas będzie miał aż 5 godzi języka angielskiego tygodniowo.

WF z klasą

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga :

alt

Szkoła Podstawowa:http://blogiceo.nq.pl/sp148/

Gimnazjum:http://blogiceo.nq.pl/gimnazjum32/

  


  Firmy oraz osoby prywatne zainteresowane wynajmem sal i pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej oraz auli na godziny, proszone są o składanie wniosków na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia wynajmu. Okres trzech miesięcy jest niezbędny w celu wszczęcia procedury uzyskania zgody Prezydenta Miasta Krakowa.