> konkursy

Propozycja konkursów w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, między innymi poprzez udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:

Propozycja konkursów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału i życzymy wielu sukcesów!!!