> strona główna

Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej SP nr 148

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 SP ogólnodostępnej

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1SP integracyjnej (część ogólnodostępna)

 

Szanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza rejonu do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 148!
Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszej Szkoły należy dokonać w sekretariacie szkoły poprzez wypełnienie stosownej deklaracji – w terminie od 28 kwietnia 2016r.  do 6 maja 2016r. do godz. 15.00.
Jeśli nie składaliście Państwo wcześniej odpisu aktu urodzenia dziecka, prosimy o dostarczenie go w ww. terminie.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej:
Agnieszka Dąbrowska

Wnioski „Rodzina 500 plus”

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus

Uwaga, Rodzice uczniów ZSOI nr 4
oraz
Pracownicy ZSOI nr 4!

W związku z małym zainteresowaniem składania wniosków w ZSOI nr 4  o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 5 (parter) przez panią Justynę Maciurzyńską -Teichmann w terminach:

Czwartek 21.04.2016r.

7:30 do 10:00

Poniedziałek 25.04.2016r.

15:00 do 17:00

Czwartek 28.04.2016r.

7:30 do 10:00

Druk wniosku oraz wymagane załączniki można pobrać ze strony www.zsoi4.pl lub Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
Wnioski przyjmowane będą tylko od rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Krakowa, których dzieci uczęszczają do naszej Szkoły.

Dodatkowe linki:

Rodzina 500 plus krok po kroku

Film instruktażowy: jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Opieka dla uczniów w okresie międzyświątecznym

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną prosimy  o pisemne wyrażenie woli, czy w dniach 24.03.2016r. -25.03.2016r.  oraz  w dniu 29.03.2016r. szkoła ma zorganizować dla dziecka opiekę w formie zajęć świetlicowych.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę Państwa o przekazanie wypełnionej deklaracji do wychowawcy klasy, w terminie do dnia 18 marca 2016r.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSOI nr 4 w Krakowie
Maria Jolanta Kurcz

Druk deklaracji (do pobrania w formacie *.pdf)

1 2 3