Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wskazaniu w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu miejsca zamieszkania na terytorium gminy miejskiej Kraków

Wniosek o przyjęcie do samorządowego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej