DYREKTOR
mgr Jolanta Piekarska
nauczyciel dyplomowany
 
WICEDYREKTOR
mgr Jolanta Ślęczka
nauczyciel dyplomowany
 
WICEDYREKTOR
mgr Justyna Jamróz
nauczyciel mianowany