Rekrutacja uczniów do naszej szkoły
 
Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Gimnazjum nr 32
3 lipca 2015r. godz. 13:00
Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do Gimnazjum nr 32 – przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń OKE:
3 lipca 13:00 – 17:00
6 lipca 7:00 – 17:00
7 lipca 7:00 – 15:00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I Gimnazjum nr 32
8 lipca 2015r. godz. 13:00

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych.
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 32 Ogólnodostępna – A

a2015

Lista kandydatów zakwalifikowanych.
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 32 Ogólnodostępna – C

c2015

Lista kandydatów zakwalifikowanych.
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 32 Ogólnodostępna – D

d2015

Najniższa liczba punktów: 67,9

Lista kandydatów zakwalifikowanych.
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 32 Ogólnodostępna – E

e2015cz1 e2015cz2

Lista kandydatów zakwalifikowanych.
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 32 Ogólnodostępna – F

f2015

Najniższa liczba punktów: 41.2

Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych, którzy kandydowali do placówki z pierwszego priorytetu (automat oraz menadżer placówki)

nieprzyjeci